GIF87a TČRTFĪ4&$&$fdlj촶ľVTl&$\vtlft64D:̬z|FDnlԺ\ \V̲켾^\l.,dtn|>, iH*\ȰÇHŋ3jȱǏ YL69Q ˗0=Is# r̙fK5SC4#T 0rF3OMna6ZcЩ%'6;6A)hgjh}ƛ"<YV+ m[cHapd2