GIF87a TČRTFf44&䬆\ĦvL$&$Vt̶ƴlbvtl&$VTfdD6伖\ĦԾt64|FD|rdZ켶̶~|NL<.^,|܌^\nlĮ\ ƴ\Nn<ܤ~T|nl.,L>켢d|><Դl̲zL|ԺtfvtjlľԄFDzԺRTD2b,^\̮rDT TJ씊<*䬊dĪL6$L:d|:w0 9nRa!7We b5^E]yrtiST::s E9䠢!xx:5Fb@$|`y}"JI4"H(WiۜDv!6XcƼ*̝Ō._"&47XN(˼'MKJف@Ĺrs,g:ϩv댧;幃; '=~3 ;