GIF87a TDFDTF|J<Ԍ4&|z|쬆\Ħtj̔j<ƴdbdD6$&$ĴzvL464Z$\R̺̤􌎌TVT<.|rrDlnlL>̬ܔ会|,.,<>