GIF87a $&$\^\d^R^,ܴ4&䌆t̲D:DBDzLμ\:nDtvttnԴ¬zf4TF쬆\Ԕ424<2\Nƴljl伺TBLNL\V켺lfZ$ԌLB줂\|vĦČj<,.,dfdb,<.会|L:~TĤvL|~|ľ|nj쬦|rD6dZzTfeL$Jtx$$=ҖD,0 ȑfJYOuXNuRe} bHj.`0E Q'R+ rN+4qoF` XA2Mi+PԙlHhQLnpDfx3$Ṉ5Fa優OH shUM02|PBGGRuPXB$Ж(0yFb*PTT)BhFe8#0STdѐa-w%ԅ;*b$=T7)ы0M `j&2 ?-|(2[X8Q>81QA[Ӈ* (!uy(ˆ\1b#PyE-ĎEp dH*BV0擉QpA24`#aN;lAiĭ"h"tVq3+@R]@ ?t((@.BZD+"p|"dL#xDEXFHmE hKWN .D`4X#G 8ʄF<70 rH6iGPrKY#O j(uU'F(&?>IP'3.,&٘RBc4Qtt )HGђԤ$=JS0]AbҀ;